Med inspiration av Jordbodalen, 80x80cm, acrylic

Acrylic on canvas 100x70 cm, lite norrland. 😊

Akryl 80x80cm

Skriv gärna något i Min Gästbok

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂